Referencje

Strona główna / Referencje

REKOMENDACJE

Niniejszym rekomenduję Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Klimek Cezary Klimek z siedzibą w Częstochowie, 42-202 przy ul. Srebrna 49,a jako profesjonalną firmę, oferującą towary i usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych z zastosowaniem różnorodnych technologii.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Klimek Cezary Klimek dysponuje doświadczoną kadrą oraz potencjałem technicznym i organizacyjnym, gwarantującym wysoką jakość wykonywanych produktów.

Na podstawie dotychczasowej współpracy stwierdzam, iż Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Klimek Cezary Klimek jest formą solidną i wiarygodną, wykonującą powierzone zadania wykonuje w pełni prfesjonalnie i w wyznaczonych harmonogramem terminach.

Z poważaniem
Andrzej Chmara
Prezes Zarządu

Firma DR HÖHN Sp. z o.o. pragnie wyrazić swoją pozytywną oponię na temach wieloletniej współpracy z firmą PPHU Klimek.

Firma PPHU Klimek dostarcza nam produkty z tworzyw sztucznych, które wykorzystywane są w wielu branżach, z dużym udziałem branży Automotive. Dzięki wzorowemu podejściu do realizacji projektów firma PPHU Klimek zaliczana jest do grona naszych najlepszych dostawców.

Należy nadmienić, że produkty wykonywane są z dużą dokładnością, a wszystkie zamówienia dostarczane terminowo. Niewątpliwym atutem jest doradztwo oraz bardzo dobra komunikacja między naszymi firmami, co zdecydowanie ma wpływ na łatwość wdrażania nowych produktów. Bezsprzecznie możliwe jest to dzięki wykfalifikowanym pracownikom firmy PPHU Klimek.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę PPHU Klimek jako rzetelnego dostawcę produktów z tworzyw sztucznych, który profesjonalnie i sprawnie przeprowadza projekty od założeń koncepcyjnych, poprzez wdrożenie do produkcji seryjnej.

LIST REFERENCJYNY

Niniejszym listem referencyjnym w imieniu spółki MTK Car-Technik sp. z o. o. potwierdzam wieloletnią współpracęprzy realizacji projektów związanych z wdrożeniem i wykonaniem produktów z tworzyw sztucznych do branży Automotive z firmą PPHU Klimek.

Współpraca ta pozwala mi zarekomendować firmę PPHU Klimek jako bardzo rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę, znającego i stosującego w powodzeniem najnowocześniejsze technologie podczas realizacji wspólnych projektów.

Wszystkie zlecanie wykonywane były sprawnie, terminowo i zgodnie z wszelkimi zasadami dobrej współpracy, natomiast same produkty cechuje wysoka jakość i precyzja wykonania.

Firma PPHU Klimek dzięki ogromnemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi personelu jesy wyróżniającym się zespołem wśród naszych kooperantów.

Z pełnym zaufaniem rekomenduję firmę PPHU Klimek jako rzetelnego partnera przy pełnym zakresie prac związanych z projektowaniem, wdrożeniem oraz wykonastwem produktów z tworzyw sztucznych.

Piotr Pocałujko

Nasza współpraca z firmą PPHU KLIMEK z siedzibą w Częstochowie, ul. Srebrna 49a, trwa od trzech lat. W okresie współpracy firma wykazała się profesjonalizmem w podejściu do klienta, między innymi: wyczerpującymi ofertami handlowymi, terminowymi dostawami a materiały przez nią stosowane zawsze były zgodne z naszą dokumentacją i poświadczone stosownymi certyfikatami. Wysoko oceniamy gotowość firmy PPHU KLIMEK do wprowadzania zgłaszonych przez nas zmian i reagowania na nasze potrzeby w zakresie modyfikacji zarówno samego produktu jak i innych poczynionych ustaleń handlowych. Od samego początku współpracy, pracownicy firmy PPHU KLIMEK pomagali nam w uruchomieniu i wdrożeniu do produkcji niestandardowych produktów wymagająych wielu modyfikacji. Nigdy nie spotkaliśmy się z odmową pomocy a wskazówki udzielane przez kompetentnych pracowników firmy PPHU KLIMEK były zasadne.

Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę PPHU KLIMEK do współpracy w zakresie dostaw produktów wymagających termoformowania.

LIST REFERENCYJNY

Rekomenduję firmę PPHU Klimek w Częstochowie jako profesjonalnego partnera w zakresie dostarczania wyprodukowanych przez siebie elementów z tworzywa ABS przeznaczonych do pojazdów KTO 8x8 Rosomak. Dotychczasowa współpraca (początki 2007 r.) potwierdza, iż jest ona w pełni przygotowana do kompletnego wykonywania swoich obowiazków.

Usługi świadczone są zawsze terminowo i bez zastrzeżeń, z zachowaniem należytej zawodowej staranności. Dzięki temu firma zyskała u nas bardzo dobrą opinię pozwalającą polecić ją jako sprawdzonego partnera.

Do wyboru firmy PPHU Klimek skłoniły nas nie tylko względy praktyczne jak oferowana przez firmę krótkie terminy realizacji zamówień, dostawy we własnym zakresie, prace konstruktorskie w ramach nowych projektów, ale co ważniejsze, szerokie zrozumienie naszych potrzeb jako klienta, miła oraz kompetentna obsługa, profesjonalizm, rzetelność kadry pracowniczej.

Z całą pewnością możemy polecić firmę PPHU Klimek jako partnera godnego zaufania.

LIST REFERENCYJNY

Mamy przyjemność zarekomendować firmę PPHU Klimek z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Srebrnej 49a jako solidnego partnera w zakresie dostaw elementów termoformowalnych.

Jako Solaris Bus&Coach, Lider w produkcji autobusów miejskich na rynku polskim, realizujemy razem z firmą Klimek nowe projekty w bardzi zróżnicowanych obszarach począwszy od przygotowania prototypowych detali, aż do wdrożenia do produkcji seryjnych. W procesach tych istotne sa wysokie kwalifikacje personelu Dostawcy, a także jego wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Niezwykle ważne dla nas jest również wsparcie wiedzą techniczną oraz praktyczną w procesie optymalizacji produktów oraz technologii wykonania. Firmę Klimek wyróżnia terminowość i kompletność dostaw, a także eleastyczność w realizacji zamówień i dbałość o zachowanie wysokiego poziomu obsługi klienta. Dodatkowym atutam jest bezproblemowa komunikacja z pracownikami i ich zaangażowanie we współpracę.

Z pełną odpoiwedzialnością polecamy firmę PPHU Klimek wszystkim, którzy cenią sobie produkty wysokiej jakości, wsparcie i doradztwo w nowych wdrożeniach oraz niezawodność usług.

LIST REFERENCYJNY


Nasza współpraca z firmą PPHU Klimek z siedzibą w Częstochowie, ul. Srebrna 49a, trwa od pięciu lat.

Poświadczamy, iż firma posiada wysokiej jakości materiały. Realizacja dostaw odbywa się w oczekiwanym terminie,

Kontaktom z firmą PPHU Klimek towarzyszy zawsze wyczerpująca informacja o warunkach dostaw i cenach oferowanego towaru oraz gotowości do negocjacji i uzgodnień satysfakcjonujących obie strony. Współpraca z firmą PPHU Klimek w naszej ocenie cechuje się rzetelnością handlową pozwalającą osiągnąć obustronne zadowolenie i perspektywę długoletniej współpracy.

Każdorazowo podejmowana współpraca cechowała się profesjonalizmem oraz wywiązywaniem się z powierzonych zadań, zarówno pod kątem terminowości ich realizacji jak również w zakresie proponowanych rozwiązań dopasowanych do specyficznej branży. Żywimy nadzieję, że Nasza dalsza wspópraca będzie układała się równie pomyślnie, pozwalając tym samym na osiąganie wspólnie kolejnych sukcesów.