Dofinansowanie

Strona główna / Dofinansowanie

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpg (568 KB)

Dotacja na kapitał obrotowy dla KLIMEK-TFP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Spółka Komandytowo Akcyjna, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla KLIMEK-TFP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka

Komandytowa Spółka Komandytowo Akcyjna

 

Opis projektu:

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek

epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu od 01/07/2020 do 30/09/2020

Zadanie: Utrzymanie prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa

 

Wartość bezzwrotnego wsparcia dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19

210660,54 pln

Wkład UE 210 660.54 PLN /  % dofinansowania 100.00%